Auteursrecht

Mocht u artikelen aantreffen die vallen onder uw auteursrecht of copyright, meldt dit dan a.u.b. per mail of telefonisch. Wij zullen indien terecht het artikel per direct verwijderen van de site. Wij hebben alle artikelen uiteraard te goeder trouw geplaatst.

Alle logo’s op deze website waar mogelijk auteursrecht op rust zijn in dat geval handelsmerken van de respectievelijke eigenaar. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van De Stickerman dat elk ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik van bovengenoemde geregistreerde items voorkomen wordt. De volledige verantwoordelijkheid van het gebruik hiervan ligt bij de koper. De aankoop van een specifieke afbeelding met een mogelijk auteursrecht of handelsmerk geeft u nog geen toestemming voor het gebruik hiervan. U koopt bij ons geen logo of handelsmerk, u betaalt enkel voor materiaal en arbeidskosten. Eventuele logo’s of handelsmerken worden niet in rekening gebracht.

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden verklaart u in het bezit te zijn van (indien nodig) toestemming van de merkeigenaar voor gebruik van hun merk logo of afbeelding.

Onze stickers zijn géén originelen.