De portokosten voor briefpost zijn door hun variabel karakter een algemene schatting van de gemiddelde verzendprijs.  Mochten de door u te betalen verzendkosten te laag zijn voor verzending dan neemt De Stickerman het aan te vullen restant voor zijn rekening. Heeft u onverhoopt te veel aan portokosten betaald behoudt u zich het recht voor om de te veel aan portokosten binnen 14 dagen na verzenddatum te verhalen op De Stickerman. Betaalt u onvoldoende verzendkosten omdat u gekozen heeft voor briefpost terwijl het product zoals aangeduid verzonden moest worden met pakketpost? (optie stickers langer dan 35cm) In dit geval behoudt De Stickerman zich het recht voor om de bestelde artikelen op dusdanige wijze aan te leveren dat het verzonden kan worden per briefpost zonder de artikelen te beschadigen.